Szerzői jogok

Ki minősül szerzőnek?

Szerzői minőséget csak az a magánszemély/természetes személy szerezhet, aki a szerzői művet megalkotta. Azonban vannak olyan esetek, amikor több szerző dolgozik egy adott művön. Ilyen közösen létrehozott művekben megkülönböztethetünk tehát társszerzőket, illetve szerzőtársakat aszerint, hogy a produktumhoz hozzáadott teljesítményük jól elkülöníthető-e (pl. zene és a dalszövegként felhasznált vers kettőse) vagy azok szintén közösen alkotják a szerzői művet, de ez az elhatárolás már nem ilyen egyértelmű (pl. közösen jegyzett forgatókönyv esetében).