Szerzői jogok

Mi minősül (szerzői jogilag) védett műnek?

Minden olyan irodalmi, tudományos és művészeti alkotás, amelynek jellege egyéni és eredeti. A szerzői jogi törvény 1.§ (2) bekezdése példálózó jelleggel felsorolja azon alkotásoknak főbb fajtáit, amelyeket oltalomban részesít, így például irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű; nyilvánosan tartott beszéd; a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver); színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték; a zenemű, szöveggel vagy a nélkül.

Azonban ez a felsorolás nem kimerítő jellegű, tehát ezektől függetlenül minden olyan alkotást védelemben részesít a törvény, amely a szerző szellemi tevékenységéből fakad, továbbá megfelel az eredetiség és az egyéniség kritériumának.

Minden eredeti, egyéni jellegű, kreatív szellemi tevékenység következtében létrejövő alkotás (például ilyenek lehetnek bizonyos megfelelően kidolgozott kreatív koncepciók, „copywriting”, reklámforgatókönyvek, reklámfilmek, vagy az ahhoz tartozó zenei aláfestés).
NEM tartoznak szerzői jogi védelem alá például a fenti eredetiséget nélkülöző betűjelek, szavak, mondatok, azok esetlegesen a védjegy kategóriába eshetnek. Szintén nem tartozik védelem alá önmagában egy ötlet vagy elgondolás!