Védjegyek

Mit jelent a védjegyoltalom?

A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos, vagy ahhoz összetévesztésig hasonló megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak vagy hasonlóak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel. Jóhírnevű védjegy esetében azonban semmilyen áru vagy szolgáltatás esetében nem használható azonos vagy hasonló megjelölés, amennyiben a használat sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

Amennyiben valaki mégis engedély nélkül használja a védjegyet, a lehetőség van bírósághoz fordulni és kérni a további jogsértés megszüntetését, az elért gazdagodás visszatérítését, kártérítés megállapítását.

Az oltalom időben a bejelentés napjától számított 10 évre szól, amely további 10-10 évvel meghosszabbítható.