Védjegyek

Mit lehet levédetni?

Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Különösen

  1. szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
  2. betű, szám;
  3. ábra, kép;
  4. sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
  5. szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
  6. hang; valamint
  7. ezek összetétele.

Megkülönböztetésre akkor alkalmas a megjelölés, amennyiben egyedi olyan mértékben, hogy az alapján a fogyasztók be tudják azonosítani az árut vagy szolgáltatást, illetve a védjegy jogosultját.