Jogszabályok / Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

Az adatvédelmi törvényünk (Infotv.) 2012. január 1. napján lépett hatályba. Elsősorban abban hozott újdonságot az új törvény, hogy – a korábbi Adatvédelmi Biztos helyére – felállította az adatvédelmi hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH). A hatóság az adatkezeléssel, illetve adatvédelmi előírások megsértésével kapcsolatos ügyekben jogosult eljárni, és a jogsértő adatkezelőkkel vagy adatfeldolgozókkal szemben a megfelelő szankciókat alkalmazni.

Az Infotv. a reklámtevékenységhez annyiban kapcsolódik, hogy a címzett reklámüzenetek kiküldése minden esetben párosul személyes adatkezeléssel, hiszen konkrét személyeknek (címzetteknek) kerül kiküldésre a reklámanyag, így a direkt marketing tevékenységre az adatkezelés előírásait is alkalmazni kell.

Az Infotv-ben olvashatsz bővebben arról, hogy a magyar szabályozás mit ért általában személyes adat alatt, és melyek a különleges személyes adatok, milyen esetekben kezelhetik az adatokat anélkül, hogy ehhez külön hozzájárult volna az érintett, valamint arról, hogy a saját személyes adataival mindenki szabadon rendelkezhet, és ennek megfelelően, ha adatokat szolgáltatunk magunkról egy vállalkozásnak, akkor milyen jogaink lehetnek a megadott adatainkkal kapcsolatban.

A fentieken kívül arról is a szól a törvény, hogy közérdekű adatok esetén milyen szerveknek és milyen közzétételi kötelezettsége van, és egyébként mi minősül közérdekű adatnak.