Jogszabályok / Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

335/2012. (XII.4.) kormányrendelet

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A Kormányrendeletben olvashatsz arról, hogy a postai küldeményeknek milyen adatokat kell tartalmaznia (címzett neve, elnevezése; a küldemény rendeltetési helye; közterületi cím; címhely irányítószáma, egyetemes postai szolgáltatás keretében külföldre címzett küldemények esetében fel kell tüntetni a rendeltetési ország nevét is), hogyan kell kézbesíteni, továbbá megtudhatod, hogyan kell eljárni akkor, ha a címzett az átvételt megtagadja.