Jogszabályok / Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról:

A jelen törvény elsősorban – a törvényben – meghatározott személyek személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás szabályait rendezi (pl. kiknek az adatait kell nyilvántartani, pontosan milyen adatok szerepelnek a nyilvántartásban, milyen állami vagy önkormányzati szervezet tartja nyilván ezen adatokat, stb.)

A postai DM tevékenységhez annyiban kapcsolódik a jelen törvény, hogy ez a személyi- és lakcímnyilvántartó nyilvánosan elérhető, és a reklámozók kikérhetnek név- és lakcímadatokat ezen nyilvántartásból annak érdekében, hogy címzett postai reklámüzeneteket küldjenek. A jelen törvény mindazonáltal arról is rendelkezik, hogy bárki jogosult titkosítani a lakcímnyilvántartóban szereplő adatait, azaz megtiltani, hogy az ő adatait ilyen reklámozás céljából kiadják vállalkozások részére.

🔗 közvetlen hivatkozás
1995. évi CXIX. törvény

Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről:

A jelen jogszabály a postai DM tevékenységhez azáltal kapcsolódik, hogy ez a törvény a név-és lakcímadatok különböző célokból történő kezelésre ad jogalapot, köztük a közvetlen üzletszerzésre (azaz a direkt marketing tevékenységre) is.

DM szempontból a jelen törvény arról ad bővebb információt, hogy milyen forrásokból gyűjthetőek név és lakcímadatok, annak érdekében, hogy ezekre postai címzett reklámüzenetek kerüljenek kiküldésre (miről kell tájékoztatást kapnunk egy postai DM-ben, mikor kellhet az adatkezelési hozzájárulásunk postai DM-ek fogadásához stb.).

🔗 közvetlen hivatkozás
2003. évi CI. törvény, 79/2004. (IV. 19.) kormány rendelet

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, és a Magyar Posta üzletszabályzata:

A jelen pontban írt jogszabályok, illetve üzletszabályzatok tartalmazzák azokat a technikai előírásokat, hogy egy postai DM levélnek hogyan kell kinéznie (mekkora méretű lehet), milyen információkat kell feltüntetni a levélen, hány darabot szükséges kiküldeni stb.

🔗 közvetlen hivatkozás