Mi minősül személyes adatnak?

Mi az adatkezelés?

Mi az adatfeldolgozás?

Ki az adatkezelő?

Írásbeli szerződést kell kötnie az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak?

Mit tartalmaz és miért kell az adatvédelmi tájékoztató?

Az adatkezelés során kért tájékoztatásról

Mire érdemes figyelni adatbázis vásárlásakor?

Mikor kell bejelenteni az adatkezelést?

Milyen adatkezelésre nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

Mi az adatkezelési nyilvántartási szám? Hol kell használni?

Hogyan kell bejelenteni az adatkezelést?

A bejelentést megtehetjük papír alapon, amihez az űrlapot a hatóság honlapján találjuk meg. De van mód elektronikus úton történő bejelentésre is. Ehhez le kell tölteni a megfelelő kitöltő programot szintén a hatóság honlapjáról, és közvetlenül a hatósághoz küldhető be az adatlap. Ügyfélkapu sem szükséges hozzá, és bárki letöltheti az adatlapot. A gyakorlatban a hatóság az elektronikus bejelentést előnyben részesíti, gyorsabb a feldolgozás, és a bejelentőnek is praktikusabb lehetőséget biztosít.

A nyilvántartásba vételi kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, kapcsolattartóik adatait;
 • a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét – általában honlap linkje, adatkezelő vagy adatfeldolgozó székhelye, stb.
 • az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 • az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
 • adatkezelés célját – pl. promóciós tevékenység, direkt marketing, stb. Ügyelj rá, hogy egy bejelentésben egy cél jelölhető meg, mert a bejelentést célonként külön-külön kell megtenni,
 • az adatkezelés jogalapját – általában az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • az érintettek körét – pl. nyereményjáték esetén a résztvevők, regisztrálók,
 • az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 • az adatok forrását – pl. regisztrációs lap,
 • az adatok kezelésének időtartamát – általában cél megvalósulásáig vagy az érintett törlési kérelméig,
 • adattovábbítás esetén a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 • a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.

Van-e díja a bejelentésnek?

Be kell-e jelenteni az adatváltozást?

Hány bejelentést kell megtenni?

Mikor nem kell bejelenteni az adatkezelést?

Cookie használatára vonatkozó tájékoztatás

Mire ügyelj az adatkezelés kapcsán?