Általánosan alkalmazandó jogszabályok

2008. évi XLVIII. reklámtörvény

2008. évi XLVII. törvény

1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény

2013. évi V. polgári törvény, 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet

45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

Adatvédelmi kérdésekben alkalmazandó jogszabályok

2011. évi CXII. adatvédelmi törvény

Postai DM-re vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXVI. törvény

1995. évi CXIX. törvény

2003. évi CI. törvény, 79/2004. (IV. 19.) kormány rendelet

Telemarketingre vonatkozó jobszabályok

2003. évi C. törvény

Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok

2001. évi CVIII. e-kereskedelmi törvény

Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről:

Az Eker. törvényben elsősorban arról kaphatunk bővebb információt, hogy mely tevékenységek minősülnek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak (pl. webshopok üzemeltetése), ilyen esetben milyen tájékoztatási kötelezettsége van az e-kereskedelmi szolgáltatónak (azaz az adott webshop-nak).

DM szempontból az Eker. törvény kiegészíti a Reklámtörvény elektronikus DM tevékenységre vonatkozó szabályait, és meghatározza, hogy az előzetes hozzájárulás az eDM-ek kiküldéséhez nem szerezhető be elektronikus úton (azaz pl. egy e-mailben vagy SMS-ben).

Termékspecifikus jogszabályok

Gyógyszerreklámok esetén figyelembe veendő speciális jogszabályok