Általános

Mi minősül reklámnak?

Mi a tilos egy reklámban?

Mit kell kötelezően feltüntetni a reklámban?

Online reklámokra van speciális szabály?

Elegendő, ha a részletekről utólag, egyéb felületeken, pl. weboldalon tájékozódhat a fogyasztó?

Mikor megtévesztő egy reklám?

Az összehasonlító reklám

Mit kell tudni az apróbetűről, csillagozásról?

Reklámban szerepelhet idegennyelvű szöveg?

Mely információkról köteles a vállalkozás tájékoztatni engem?

Hova jegyezheti fel panaszait az elégedetlen fogyasztó?

A fogyasztó a bíróságon kívül még milyen módon érvényesítheti jogait?

Miként indítható el a békéltető testületi eljárás?

Milyen döntéseket hozhat a békéltető testület?

Mire kell figyelnie a vállalkozásoknak a termékeik reklámozásához használt szlogenekkel kapcsolatban?

Mire érdemes ügyelni a reklámállítások bizonyítása kapcsán?

Ki minősül a reklámjogban gyermekkorúnak, fiatalkorúnak és kiskorúnak?

Milyen gyermekekhez kapcsolódó reklámtilalmak vannak?

Vannak korlátozások a reklámozás helyére vonatkozóan is?

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

Mit tehetek abban az esetben, ha egy reklámújságban a reklámozó azt hirdeti, hogy a terméket 25%-al olcsóbban tudom megvenni, azonban miután megvettem szembesülök vele, hogy az adott termék ára magasabb, mint az akciós ár?

Mi minősül még tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?

Hogyan tudom megállapítani, hogy adott esetben a reklámozó kereskedelmi gyakorlata tisztességtelen-e?

Mi a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat?

Mi az agresszív kereskedelmi gyakorlat?

Ki tartozik felelősséggel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében?

Mely hatóság járhat el?

Gyógyszer reklámok szabályai

Reklámozható-e vényköteles gyógyszer? Milyen gyógyszereket tilos reklámozni?

Mi nem minősül gyógyszer reklámnak?

A gyógyszerek promóciója is tilos?

Gyógyszer szponzoráció lehetséges?

PR tevékenység folytatható gyógyszerek kapcsán?

Mit kell feltétlen tartalmaznia a nem vényköteles gyógyszer reklámjának?

Milyen figyelmeztető szöveget és hogyan kell elhelyezni a nem vényköteles gyógyszerek reklámjában?

Gyógyszerreklámok tartalmi tilalmai, korlátok

Adható-e gyógyszer, mint promóciós ajándék, kedvezmények fogyasztók részére?

Adható-e gyógyszer, mint promóciós ajándék, kedvezmények szakemberek részére?

Főszabályként ez is tilos, de van néhány kivétel:

  • ismertetés keretében;
  • olyan csekély értékű természetbeni juttatás esetén, amelynek beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át;
  • összefügg az egészségügyi tevékenységgel (pl. a spatula, vénaszorító, pupilla lámpa, írószer, szappan, törölköző, jegyzettömb, papírtörlő, zsebkendő a gyógyító tevékenységgel összefüggő ajándéktárgy lehet, ezek az orvos rendelőjében felhasználhatóak, ezért ajándékba adhatóak)
  • ha az ajándékon több infó szerepel, mint a cég neve/logója, úgy adott esetben az már ismertetésnek számíthat, ez esetben azonban meg kell felelnie az ismertetésre előírt tartalmi követelményeknek.

Fontos, hogy ismertetés keretében pénzbeli juttatás vagy előny semmilyen módon nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhető.

A csekély értékű ajándékon kívül gyógyszerminta is adható az orvosnak (közvetlenül csak orvosoknak, közvetve betegnek is), az alábbi feltételek szerint:

  • célja orvos megismertetése a gyógyszerrel
  • a gyógyszerminták és gyógyszeradományok nem ösztönözhetnek adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, vásárlására, forgalmazására, értékesítésére vagy alkalmazására
  • törzskönyvezés után 2 évig adható minta
  • évente maximum két csomagolási egység
  • kiszerelése nem lehet nagyobb a gyógyszer forgalmazott kiszerelési formájánál

A mintán - el nem távolítható módon - fel kell tüntetni a következő feliratot: „Ingyenes orvosi minta, kereskedelmi forgalomba nem hozható!”.

A minta átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Mit kell egy gyógyszerforgalmazó cég weboldalán megjeleníteni?

Weboldalon ”Termékeink” címszó alatt vényköteles termékek rövid ismertetője (alkalmazási javallat és ajánlás) található, cég és logó feltüntetésével, amely alkalmas a termék népszerűsítésére. Reklám? Ha igen, jogszerű-e?

Lehet-e a domain neve egy vényköteles gyógyszer?

Termékmegjelenítés

Milyen esetben beszélhetünk termékmegjelenítésről?

Hol találkozhatunk a termékmegjelenítéssel?

Milyen műsorokban tilos a termékmegjelenítés?

A termékemet hogyan helyezhetem el egy műsorban?

A termékmegjelenítésről kell tájékoztatnom a fogyasztókat?